UAE03191030A
UAE03191030A
Day 1

20:35 桃園機場 Check in

#阿聯酋航空

Day 2

04:15 抵達杜拜機場

Day 2

06:00 朱美拉海灘

Day 2

07:00 飯店自助早餐

Day 2

09:15 黃金市集&香料市集

Day 2

11:00 阿爾法歷史街區

Day 2

13:00 亞特蘭提斯Buffet

Day 2

15:00 杜拜之門IG打卡熱點

Day 2

16:30 棕櫚島、帆船飯店 建築叢林自拍打卡

Day 2

17:30 哈里發塔

Day 2

18:30 音樂水舞噴泉

Day 2

19:30 盡情購物、晚餐自理

Day 3

00:00 前往機場 達成24小時快閃任務!

Day 3

抵達台北

#阿聯酋航空
下午16:15抵達台北